Felvételizőknek


Dokumentumok, űrlapok:Segédanyagok felvételihez:

 

Közgazdasági elemző mesterszak

Leírása: a Közgazdasági elemző mesterszak célja, hogy a Hallgatók kezébe olyan elemzési technikákat adjon, amelyek nem specifikus, tehát nem valamelyik adott szakterülethez kapcsolódnak, hanem amelyek birtokában a végzős hallgatók minden gazdasági területet képesek átlátni, értékelni, kreatívan kezelni. Vagyis az itt végzett közgazdászok több lábon tudnak állni, így rugalmasan képesek alkalmazkodni a változó munkapiaci feltételekhez.

Amire büszkék vagyunk: egy végzett Hallgatónk sem munkanélküli, 90%-uknak már az oklevél átvétele előtt megtalálta munkahelyét.

Tárgykínálat:

Nemzetközi versenypolitika

Az Európai integráció gazdaságtana

Demográfia

Dinamikus mikro-és makroökonómia

Dinamikus modellek a közgazdaságtanban

Dinamikus modellek a közgazdaságtanban II.

Empírikus gazdaságkutatás

Fejlődésgazdaságtan

Fenntartható környezet és erőforrásgazdaságtan

Gazdaságföldrajz

Gazdaságtörténet

Humánerőforrások gazdaságtana

Közgazdasági elmélettörténet

Közösségi és intézményi gazdaságtan

Kvantitatív módszerek

Nemzetközi politikai gazdaságtan

Nonprofit szervezetek gazdaságtana

Operációkutatási modellek

Ökonometria

Piaci szerkezetek

Regionális gazdaságtan

Telephely és agglomerációs elméletek

Tudományfilozófia

Versenyképességi elemzések

+ a BME-n oktatott bármely tárgyat felvehetik a hallgatók

 

Felvételi: A felvételi eljárás két (írásbeli és szóbeli) részből áll. Az írásbeli felvételire mintasort alább láthatnak; felépítését tekintve fogalompárokból, cikkelemzésből és grafikus részből áll. Az írásbeli rész mikroökonómiai, makroökonómiai, nemzetközi gazdaságtani és módszertani ismeretekre épít. Tudásuk előzetes felmérését, fejlesztését a lenti fogalomtár segíti, ezzel előre tesztelhetik felkészültségüket.  Akik sikeresen teljesítik az írásbeli dolgozatot, meghívást kapnak a szóbeli részre. A szóbeli bizottság előtt a szakdolgozat témájáról számolnak be, emellett motivációs beszélgetést folytatunk velük.

 

Nemzetközi gazdaság- és gazdálkodás mesterszak

Leírása: a Nemzetközi gazdaság- és gazdálkodás mesterszak célja, hogy a képzés alatt alapos betekintést kapjanak a nemzetközi intézményrendszerek, kapcsolatok működésébe. Tanulmányaik során a nemzetközi gazdaságtan alapjait sajátíthatják el, amely kiegészül gyakorlatorientált ismeretekkel. Így tudásukat éppúgy tudják egy multinacionális cégnél, mint a közszférában vagy valamely Európai Uniós intézménynél kamatoztatni.

Amire büszkék vagyunk: végzett Hallgatóink rugalmasan tudnak alkalmazkodni a munkapiaci igényekhez, sikeresen állják meg helyüket munkahelyeiken, különböző területeken és beosztásokban végeznek sikeres munkát.

Tárgykínálat:

A globalizáció hatása a világgazdasági folyamatokra

A magyar gazdaság külgazdasági környezete

Az Európai Unió gazdasági joga

Empírikus gazdaságkutatás

Fejlődésgazdaságtan

Fenntartható környezet és erőforrásgazdálkodás

Gazdaság és társadalomstatisztika

Gazdaságföldrajz

Külgazdasági stratégiák nemzetközi összehasonlításban

Külgazdaságtan

Nemzetközi gazdaságtan

Nemzetközi kereskedelempolitika

Nemzetközi politikai gazdaságtan I.

Nemzetközi politikai gazdaságtan II.

Nemzetközi szervezetek - gazdaságdiplomácia

Nemzetközi versenypolitika

Piaci szerkezetek

Válogatott fejezetek mikroökonómiából

Versenyképességi elemzések

+ a BME-n oktatott bármely tárgyat felvehetik a hallgatók

 

Felvételi: A felvételi eljárás két (írásbeli és szóbeli) részből áll. Az írásbeli felvételire mintasort alább láthatnak; felépítését tekintve fogalompárokból, cikkelemzésből és grafikus részből áll. Az írásbeli rész mikroökonómiai, makroökonómiai, nemzetközi gazdaságtani és módszertani ismeretekre épít. Tudásuk előzetes felmérését, fejlesztését a lenti fogalomtár segíti, ezzel előre tesztelhetik felkészültségüket. 

Akik sikeresen teljesítik az írásbeli dolgozatot, meghívást kapnak a szóbeli részre. A szóbeli bizottság előtt a szakdolgozat témájáról számolnak be, emellett motivációs beszélgetést folytatunk velük.

 
 
BME Közgazdaságtan Tanszék