Demonstrátori pályázat

A Közgazdaságtan Tanszék Demonstrátori pályázata a 2019/20- as tanév tavaszi félévére.
BME-OMIKK

A tantárgyainkhoz ajánlott tankönyvek, példatárak (pl. Varian: Mikroökonómia középfokon; Berde [szerk]: Mikroökonómiai és piacelméleti feladatgyűjtemény) kikölcsönözhetők a BME-OMIKK Könyvtárból.