TDK 2018

Tanszékünk idén is szeretettel várja a TDK-n részt venni kívánó, vagy a TDK iránt érdeklődő hallgatókat. Még nem késő témát vagy konzulenst keresni!
BME-OMIKK

A tantárgyainkhoz ajánlott tankönyvek, példatárak (pl. Varian: Mikroökonómia középfokon; Berde [szerk]: Mikroökonómiai és piacelméleti feladatgyűjtemény) kikölcsönözhetők a BME-OMIKK Könyvtárból.