Demonstrátori pályázat

A Közgazdaságtan Tanszék Demonstrátori pályázata a 2019/20- as tanév őszi félévére.