Közgazdasági és vállalkozási ismeretek szigorlat

Tárgykód: BMEGT30F005